اسماء، القاب و کنیه ها (قسمت چهارم)

پسر انسان

كلمه پسر انسان، هشتاد بار در انجیل وملحقات آن عهد جدید تكرار شده كه فقط سى مورد آن با حضرت عیسى قابل تطبیق است.

پنجاه مورد دیگر، از نجات دهنده اى سخن مى گوید كه در آخر الزمان ظهور خواهد كرد.

عیسى نیز با او خواهد آمد و او را جلال خواهد دادواز ساعت وروز ظهور او، جز خدا كسى اطلاع ندارد واوكسى جز حضرت مهدى (ع) نیست. (1)

  1. قاموس کتاب مقدس مسترهاكس آمریكاى، ماده پسر خواهر، ص 219.

 

تایید

  از القاب حضرت مهدى (ع) و به معنى نیرو و قوت دادن است.

در "كمال الدین " روایت شده از امیرالمؤمنین (ع) كه بعد از ذكر شمایل و نام هاى آن جناب، فرمود: می گذارد دست خود را بر سرهاى عباد، ومؤمنى نمى ماند مگر آن كه دلش سخت تر از پاره آهن مى شود وخداوند به آن مؤمن، قوت ونیروى چهل مرد مى دهد(1)

   1 نجم الثاقب , باب دوم.

 

تمام 

 از القاب حضرت حجت (ع) شمرده شده ومعنى آن واضح است، زیرا آن حضرت در صفات حمیده وكمال وافعال وشرافت نسب، شوكت، حشمت، سلطنت، قدرت ورأفت، تام وتمام است.

احتمال دارد كه مراد از تمام، متمم باشد، زیرا به آن حضرت، خلافت وریاست الهیه در زمین تمام مى شود (1)

 1. نجم الثاقب باب دوم.

 

جابر

 به معناى درست كننده وشكسته بند، از لقب هاى خاص حضرت مهدى (ع) است كه فَرجش، گشایش همه كارها وجبران كننده دل هاى شكسته و خرسندى همه قلوب پژمرده است.(1)

   1. نجم الثاتب باب دوم.

 

جعفر

 از القاب حضرت مهدى (ع) شمرده شده است .

شیخ صدوق دركمال الدین روایت كرده از حمزه بن الفتح كه گفت: مولودى، براى ابى محمد(ع)زاده شد كه امر فرمود به كتمان او.

حسن بن منذر از او پرسید كه: اسم او چیست؟، گفت: نامیده شده محمد وكنیه گذاشته شد به جعفر.

ظاهرا مراد، كنیه معروفه نباشد، بلكه مقصود آن است كه تصریح به اسم آن جناب نمی كنند، بلكه تعبیر می كنند از او به کنایه به جعفر، از ترس عمویش جعفر، كه شیعیان چون با یکدیگر سخن می گویند، بگویند: دیدیم جعفر را ویا او امام است یا از او توقیع رسید و مانند این ها تا تابعان جعفر نفهمند، مقصود كیست.

در غیبت نعمانى نیز دو خبر از امام محمد باقر(ع) است كه در آن جعفر(ع) از القاب حضرت شمرده شده که کنیه گذاشته شد به عمرى خود یا از او كنایه كنید به عمویش (1)

 1.نجم الثاقب باب دوم.

 

جنب الله

  از القاب حضرت حجت (ع) شمرده شده ودر تفسیر آیه شریفه یا حسرتى علی ما فرطت فی جنب الله (1) رسیده که امام (ع) جنب الله است.(2)

  1. سوره زمر 56.

2.نجم الثاقب , باب دوم.

 

چراغ مخفى

  تعبیرى است كه امام جواد(ع) درباره حضرت مهدى (ع) به كار برده است.

حضرتش مى فرماید: "هنگامى كه پسرم على امام هادى (ع)از دنیا برود، چراغى بعد از او آشكار شود وچراغ بعد از او مخفى گردد. واى به حال كسى كه در حق او شك وتردید به خود راه دهد... (1).

منظور از چراغ آشكار در این حدیث، امام حسن عسكرى (ع) است

  1. بحارالانوار ج ص 157.

حجاب 

 از القاب حضرت مهدى (ع) شمرده شده و در زیارت آن جناب است: السلام علی حجاب الله الازلی القدیم(1) حجاب یعنى حائل و واسطه . چون حضرت، واسطه فیض حق است، حجاب نامیده شده است.

  ا. نجم الثاقب باب سوم.

 

حق 

 از القاب حضرت شمرده شده است.

امام باقر(ع) فرمود: تعبیر به صیغه ماضى در آیه شریفه قل جاء الحق...، به جهت تاكید وقوع آن است آن چنان كه گویى واقع شده است 0

در زیارت حضرت هم هست كه: "السلام على الحق الجدید". (1)

  1. نجم الثاقب باب دوم

 

حجت

 در لغت به معناى دلیل، برهان راهنما است(1)

از القاب مشهور حضرت است كه در بسیارى از ادعیه و روایات آمده است. با آن كه در این لقب، سائر ائمه (ع) شریكند و همه از جانب خداوند بر خلق حجت اند، لكن این لقب چنان اختصاص به آن حضرت دارد كه در روایات، هر جا بى قرینه ذكر شود، مراد حضرت مهدى (ع) است.

از امام على النقى (ع) پرسیده شد كه چگونه جانشین بعد از جانشین شما را یادكنیم؟ حضرت فرمود بگویید حجة آل محمد علیهم السلام (2)

در آیات متعددى از قرآن كریم كلمه "حجت " به كار رفته است مانند: رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون علی الله حجة بعد الرسلو کان الله عزیزا حکیما(3) و یا آیه قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداکم اجمعین(4)

در روایات نیز، "حجت " جایگاه خاصى دارد، تا آن جاكه مرحوم كلینى در الكافى، بخشى با عنوان "كتاب الحجة" آورده كه در آن با بیان ده ها روایت، ابعاد مختلف این موضوع روشن گردیده است.

حضرت على (ع) دربیان ضرورت وجود حجت هاى الهى مى فرماید:لا تخلوا الارض من قائم لله بحجة. . . (5) زمین، ازكسى كه حجت خداست خالى نمى ماند.

امام هادى (ع) نیز مى فرماید:ان الارض لا تخلو من حجة و انا و الله ذلک الحجة(6) زمین هرگز از حجت خالى نمى ماند و به خدا قسم من آن حجت هستم .

در دعاهایى كه از ائمه علیهم السلام وارد شده نیز به دفعات به واژه حجت بر مى خوریم: "اللهم عرفنی حجتک , فانک ان لم تعرفنی حجتک , ضللت عن دینی حال كه با جایگاه حجت در معارف شیعى آشنا شدیم، باید به وظایف خود در قبال حضرت مهدى (ع) به عنوان "حجت حی خداوند" بیشتر بیندیشیم. (7)

  1 . لسان العرب ج 3 , ص 53.

2. نجم الثاقب , باب دوم.

3. سوره نساء 165.

4. سوره انعام, 149.

5. نهج البلاغه, کمات قصار, ص 147 .

6. کافی, ج 1, ص 179.

7. کمال الدین , ج 2 , ص 512.

حجة الله

  از القاب حضرت مهدى (ع) ذكر شده و به معنى غلبه یا سلطنت خدا بر خلایق است.

و این سلطنت به واسطه آن حضرت به ظهور خواهد رسید.

نقش انگشتر آن حضرت انا حجة الله است و به روایتى انا حجة الله و خالصته و به همین مهر، روى زمین حكومت مى كند. (1)

  1. نجم الثاقب، باب دوم 0

 

حجت پنهان

 در روایات آمده است كه زمین هرگز خالى از حجت نخواهد بود و حجت، یا ظاهر و یا پنهان خواهد بود (1)

همین عبارت از امیر مؤمنان، امام باقر و امام صادق (ع) نیز وارد شده است. (2)

امیر مؤمنان (ع) فرمود: بار خدایا همواره باید حجتى در روى زمین باشد كه بندگانت را به سوى دین تو رهنمون شود... حجت تو، یا ظاهر خواهد بود كه اطاعت نخواهد شد، و یا از دیده ما غائب بوده كه انتظارش را خواهند كشید.(3)

حضرت ولى عصر(ع) نیز در نامه اى كه به سفیر اول خود براى او و شیعه در توضیح امر خدا و ثبات قدم به حق مرقوم فرموده اند چنین مى فرماید: مگر نمى دانند كه زمین هرگز خالى از حجت نخواهد بود؟ یا ظاهر و آشكار، و یا غائب و پنهان (4) بر طبق این احادیث، منظور از حجت پنهان، امام غائب و حضرت ولى عصر(ع)است 0

1. منتخب الاثر, ص 270 ؛ غیبة نعمانی, ص 7 غیبة طوسی , ص 132 ؛ بحار الانوار, ج 2 , ص 92.

2. روزگار رهایی , ج 1 , ص 72.

3. غیبة نعمانی , ص 68.

4. بحار الانوار, ج 53 , ص 191

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 دی 1392    | توسط: مهدی ابراهیمی نژاد    | فهرست موضوعی: مطالب روز،     |
نظرات()