اسماء، القاب و کنیه ها (قسمت هفتم)

داعى

 از القاب حضرت مهدى (ع)شمرده شده است.

به معناى دعوت كننده است و آن حضرت، بندگان را از جانب خداوند به سوی خداوند دعوت میكند وحضرت، دعوت خود را به آن جا می رساندكه دینى مگر دین جد بزرگوارش در دنیا نباشد (1)

1نجم الثاقب باب دوم.

 

رَب الارض

  یكى از القاب حضرت مهدى (ع) شمرده شده است.

در تفسیر آیه شریفه، و اشرف الارض بنورربها(1)امام صادق (ع) فرمودند: مربى زمین، امام زمان است و به نور حضرت مهدى (ع)، مردم از نور آفتاب و ماه مستغنى مى شوند. (2)

   1. سوره زمر 79.

2 .نجم الثاقب باب دوم.

 

رجل 

از القاب رمزى حضرت مهدى (ع) شمرده شده است كه شیعیان،آن حضرت را به این اسم مى خوا ند ند (1)

   1. نجم الثاقب باب دوم.

 

ساعة

 از القاب حضرت شمرده شده است.

امام صادق (ع) ساعة در آیات شریفه یَسئلونَك عَنِ السَاعَةِ ایانَ مرسیها(1)وَ عِندَ علم الساعَة(2) و هَل ینظرون الساعَة"(3)

و... َ ما یُدریكَ لعَل الساعَةألا اِن الذین َ یُماروُنَ فِى الساعَةِ لفی ضَلالٍ بَعید (4)را به حضرت مهدى (ع) تأویل كرده اند.

سؤال کردند: معنى یمارون چیست؟ فرمود: "مجادله مى كنند و مى گویند كسى متولد شد وچه كسى او را دیده وكجاست وچه وقت ظاهر مى شود؟ همه این ها به سبب عجله كردن در امر الهى و شک در قضا ودخالت در قدرت خداست

وجوه مشابهت آن حضرت با ساعة قیامت بسیار است، ازآن جمله اند: ناگهانى اتفاق مى افتند، در بسیارى علامات شریكند، مؤمن ازكافر شناخته مى شود، جباران هلاک مى شوند، خداوند براى آنها وقت معین در نزد انبیاء وملائك قرار نداده است و همه پیامبران به آمدن آنها خبر داده اند. امام حسن مجتبى (ع) از رسول خدا(ص) پرسید: "قائم ما اهل بیت كى خروج مى كند؟ حضرت فرمود ای حسن جز این نیست كه مَثَل او، مثل روز قیامت ساعة است كه خداوند علم آن را بر اهل امت مان وزمین پنهان داشته است ونمى آید مگر ناگاه وبى خبر"(5) سال فرد

در روایات است كه حضرت مهدى(ع) در یكى از سال هاى فرد ظهور مى كند؟ سال هایى چون یك، سه، پنج، هفت یا نُه (6).

   1. سوره اعراف 187

2 سوره زخرف 85

3سوره زخرف 66.

4 سوره شوری 17و18

5. نجم الثاقب باب دوم

6 کشف الغمه ج 3ص 534بحار الانوار ج 52ص235

 

سلطان مامول

یكى از القاب حضرت شمرده شده است.

امام صادق (ع) فرمودند: بعد از ذكر جمله اى از فتن وحروب و آشوب ها، دجال بیرون مى آید و درگمراهى مردم بسیار مى كوشد. پس ظاهر مى شودامیر اَمَره وقاتل كفره وسلطان مأمول كه عقول در غیبت او متحیر است .

امام جعفر صادق (ع) فرمودند: وكسى است كه خداوند تعالى، اطاعت او را پس از انبیاء و مرسلین، بر جمیع آدمیان وجنیان واجب كرده است 0

او سلطانى است پس از سلطانى، تاآن كه منتهى شود به سلطان دوازدهم.(1)

   01 نجم الثاقب باب دوم.

 

سید

 از القاب حضرت شمرده شده است.

كنیزكى كه على خیزرانى او را به امام حسن عسكرى (ع) هدیه كرده بود گفت: "چون سید حضرت مهدى (ع) متولد شد، از او نورى ساطع بود كه تا آسمان مى رسید،مرغان سفیدى فرود آمدند وبال خودرا برسر ورو وسایر بدن حضرت مالیدند و آن گاه پروازكردند.

جریان را به امام حسن (ع) خبر دادیم، خندید و فرمود: آن ها ملائكه آسمان بودند، نازل شدندكه به او متبرك شوند0(1)

 1. نجم الثاقب باب دوم.

 

شرید 

از القاب حضرت وبه معنى رانده شده است 0

یعنى رانده شده از خلایق، چون حضرتش را نشناختند، قدر نعمتِ وجودش را ندانستند، ذریه طاهره اش راكشتند و حتى ادلَه بر اصلِ نبودن و نفىِ تولدش اقامه كردند.

آن حضرت به ابراهیم بن على مهزیار فرمود: پدرم به من وصیت نمودكه در زمین منزل نگیرم مگر جایى كه از همه جا مخفى تر ودورتر باشد، به جهت پنهان كردن امر خود ومحكم كردن محل خود از حیله دشمنان وگمراهان.(1)

   1.نجم الثاقب باب دوم.

 

شیخ الاوصیاء

به حضرت قائم(ع)نسبت مى دهند به جهت عمر طولانى اش وبه حضرت نوح شیخ الانبیاءگفته اند چون دو هزار وپانصد سال عمركرد(1)

  1. مكیال المكارم ج 1، ص 199

 

صاحب الزمان

 ازالقاب مشهور حضرت است ودر ادعیه وزیارات واحادیث مختلف آمده است.

در زیارتى كه هر روز بعد از نماز صبح، حضرت مهدى (ع) به آن زیارت مى شود آمده است: "اللهم بلغ مولای صاحب الزمان صلوات اله علیه ...

در احادیث فراوانى كه از اهل بیت (ع)رسیده نیز عنوان صاحب الزمان به حضرت مهدى (ع) اطلاق شده است.

امام صادق (ع) فرمودند: اِن الغیبة ستقع بالسادس من ولدی و هو الثانی عشر من الائمة الهداة عد رسول الله (ص) اولهم امیر المومنین علی بن ابی طالب وآخرهم القائم بالحق بقیة الله فی ارضه و صاحب الزمان....

یعنى: زود است كه ششمین فرزند من غایب شود واو دوازدهمین امام هدایتگر بعد از رسول خدا(ص) است كه نخستین ایشان، امیر مؤمنان على بن ابى طالب (ع)است وآخر آن ها قائم به حق بقیه خدا در زمین وصاحب زمان است (1)

از طریق عامه نیز روایات بسیارى نقل شده كه در آن ها حضرت، با لقب صاحب الزَمان نام برده شده است. از جمله قندوزى حنفى در جزءدوم كتاب ینابیع المَوَدة صفحه513، حدیثى را به واسطه عبدالله بن مسكان از حضرت باقر وحضرت صادق وحضرت كاظم (ع) نقل كرده كه قسمت آخر حدیث چنین است... حتی ینتهی الی صاحب الزمان المهدی (ع)

. نخستین كتابى كه از طرف علماى اهل سنت در حق حضرت مهدى (ع) نگارش یافته، كتاب صاحب الزمان است كه آن را ابو العنبس كوفى نوشته است. (2)

 1. كمال الد ین باب 33، ص 342

2روزگار رهایی ج ا ص 15

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 دی 1392    | توسط: مهدی ابراهیمی نژاد    | فهرست موضوعی: مطالب روز،     |
نظرات()