اسماء، القاب و کنیه ها (قسمت یازدهم)

غیب

  از نام هاى حضرت مهدى است كه در قرآن ذكر شده است.

روایت شده است از حضرت صادق (ع)كه فرمودند: در آیه شریفه، هُدىَ للمتقین الذین یومنونَ بالغیب، (1)

متقین شیعیان على بن ابى طالب (ع)هستند،واما غیب او غایب است و شاهد بر این، قول خداوند تبارك و تعالى است كه فرمود: مى گویند چرا فرو فرستاده نشده براى او آیتى از پروردگارش پس بگو نیست غیب مگر خداى را پس منتظر باشید به درستى كه من با شما از منتظرانم (2) یعنى بر آمدن آن غیب از آیات خداوندى است (3)

در تفسیر آیه شریفه الذین یومنون با لغیب آمده است كه غیب سه روز است: روز رجعت، روز قیامت و روز قیام قائم (ع)(4)

   ا. سوره بقره 2 و 3.

2. سوره یونس20.

3. نجم الثاقب باب دوم.

4. الزام النا صب ج2 ص 340.

 

طالب

 از القاب حضرت مهدى (ع) است

وبه معناى جوینده و خواهان است.

در دعاى ندبه مى خوانیم: این الطالب به دم المقتول بکربلا کجاست جوینده خون شهید كربلا

 

طالب التراث

  از القاب حضرت شمرده شده و به معناى طلب كننده میراث ها است.

امام صادق (ع) فرمود:صاحب الامر از مدینه به سوى مکه با میراث رسول خدا(ص) بیرون مى آید.

راوى پرسید: میراث رسول خدا چیست؟ حضرت فرمود: "شمشیر رسول خدا، زره او، عمامه آن حضرت، عصاى ایشان، اسلحه وزین اسب آن حضرت .(1)

 1. نجم الثاقب باب دوم.

 

علم منصوب

  به معناى پرچم افراشت و نشانه بر پا داشته شده است.

تعبیرى است كه در زیارت آل یاسین نسبت به حضرت مهدى (ع) داده شده السلام عیك ایَها العلم المنصوب (1)

خداوند در قرآن مى فرماید: و عَلامات و بالنجوم هم یهتدون (2)

و علامت هایى قرار داد و به وسیله ستاره، هدایت مى شوند.

امام صادق (ع) در تفسیر این آیه فرمودند: مائیم آن علامت ها و منظور از ستاره رسول خدا(ص) مى باشد (3)

پیامبر اكرم (ص) فرمود: خداوند ستارگان را مایه ایمنى اهل آسمان قرار داد و خاندان مرا مایه ایمان اهل زمین (4)

مرحوم علامه مجلسى مى فرماید: منافاتى ندارد كه ظواهر آیات مقصود باشد چون همان طورى كه براى اهل زمین، كوه ها و نهرها و ستاره هاعلامت هایى است كه به وسیله آن ها، مردم به راه هاى ظاهرى خود رهنمون مى گردند، همچنین وجود پیامبر(ص) و امامان (ع) و نیز علماء براى اهل زمین، مانند كوه هاى استوار و افراشته است كه توسط آنان، زمین پایدار مى ماند و ایشان سرچشمه هاى علوم و معارف اند كه زندگى معنوى مردم به وجود ایشان وابسته است

   ا. كمال الد ین ج 2 ص 0653

2.مفاتیح الجنان زیارت آل یاسین

3. سور ه نحل 17.

4. مجمع البیان ج 6ص 354

 

عین

 در زیارت آن حضرت از القاب حضرت شمرده شده و است البته اطلاق آن بر همه ائمه (ع) شایع است.(1)

   1.نجم الثاقب باب دوم

 

غوث الفقرا

 ازالقاب آن حضرت و به معنى پناه بیچارگان است (1)

  1. نجم الثاقب باب نهم

 

غایب

 از القاب شایع آن حضرت وبه معناى پنهان است.(1)

   1.نجم الثاقب باب دوم

 

ماء معین

  از القاب حضرت مهدى (ع) و به معناى آب روان در زمین است(1)

در قرآن آمده است:قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین (2)

بگو اگر آب هاى سرزمین شما فرو رفت، چه كسى براى شما آب روان مى آورد؟

از امام رضا(ع) درباره این آیه سؤال شد، حضرت فرمودند: "مأوكم یعنى ابوابكم "كه مراد از آن امامان هستندكه هركدام ابواب الهى بین او و خلق اویند(3)

اگر هركدام از این درهاى رحمت الهى بسته شود، سرچشمه حیات معنوى انسان بسته مى شود.

امام محمد باقر(ع) نیز در تأویل آیه محل بحث مى فرماید: آین آیه درباره امام قائم (ع)نازل شده است.

می گوید : اگر امامتان از شما غایب گردد و ندانیدكجاست چه كسى براى شما امام مى فرستد كه اخبار زمین و آسمان و حلال و حرام خدا را براى شما بیاورد

سپس فرمود: سوگند به خدا، تأویل این آیه نیامده و سرانجام خواهد آمد (4)

در روایتى است كه عمار از پیامبر اكرم (ص) سؤال كردكه مهدى كیست؟ حضرت فرمودند: اى عمارا خداوند تبارك و تعالى با من پیمان بسته كه از صلب حسین، نه امام بیرون آورد، و نهمین آن ها از مردم پنهان مى شود

سپس همین آیه را تلاوت كردند و فرمودند: غیبتى طولانى دارد، به گونه اى كه گروهى از عقیده شان بر مى گردند وگروه دیگر ثابت قدم مى مانند 0

پس وقتى آخر الزمان شود، خروج كند و دنیا را پر از قسط و عدل مى كند، همان طوركه از ظلم و جور پر شده است.

بنابر این ظاهر آیه مربوط به آب جارى است كه مایه حیات موجودات زنده است و باطن آیه مربوط به امام علم و عدالت جهان گستر اوست كه آن نیز مایه حیات جامعه انسانى (5) اما وجه تشبیه آب به امامان معصوم این است كه همان طوركه آب رحمت الهى و مایه حیات مادى انسان ها است و بدون آب نمى توان زندگى كرد، امامان معصوم نیز رحمت خداوند و وسیله اى براى وجود حیات روحانى انسان ها و سلامت جامعه اند.

به همین جهت در حدیثى است كه ابو حمزه از امام صادق (ع) سؤال كرد: آیا زمین بدون امام باقى مى ماند؟ حضرت فرمود: اگر زمین بدون امام باشد، آن را فرو مى برد (6)

آب وسیله اى براى زدودن پلیدى هاى درونى و شرك و جهل وگناه ا ند 0 آب با فرو رفتن در زمین در آن ذخیره مى شود تا با برنامه ریزى دقیق موجودات زنده از آن بهره مند شوند. حضرت مهدى (ع)، نیز با غیبت خود ذخیره اى براى جهانیان است تا با ظهور خود در موقع مناسب، دنیا با بهره گیرى از وجودشان، راه تكامل و معنویت را پیش بگیرد و مردم به سعادت برسند 0 البته باید توجه داشت كه آب پنهان در زمین، بدون تلاش و تحمل رنج و زحمت به دست نمى آید. هرگاه انسان احساس تشنگى كند و در زمین، آبى براى آشامیدن نیابد، براى رسیدن به آب هاى زیرزمینى به حفر چاه و قنات مى پردازد. ظهور حضرت مهدى (ع) نیز زمانى تحقق مى یابدكه مردم مشتاق عدالت شوند و با تلاش خود مقدمات آن را فراهم كنند. در این میان فقط مؤمنان واقعى هستندكه فقدان وجود آن حضرت را احساس مى كنند و تشنه وصال اویند. همچنان كه امام رضا(ع) مى فرماید: چه بسیارند مؤمنان اندوهگین و بسیار تشنه كه هنگام فقدان آن آب روان غمناك هستند (7)

  1. نجم الثاقب باب دوم

2. سوره ملک 30

3. بحار الانوار ج24ص100

4. تفسیرنورا لثقلین ج5 ص 387.

5. تفسیر نمونه ج24ص360

6. كافى، ج 1، ص 179.

7. بحار الانوار ج52ص289


--------------------------------------------------

منبع: مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 دی 1392    | توسط: مهدی ابراهیمی نژاد    | فهرست موضوعی: مطالب روز،     |
نظرات()